Kinderfysiotherapie

Wij hebben in onze praktijk een mooie grote en kindvriendelijke ruimte tot onze beschikking waar de gespecialiseerde kinderfysiotherapeut uw kind van 0-12 jaar en/of uw tiener van 12-18 jaar kan helpen bij zijn of haar bewegingsontwikkeling en vaardigheden. Voor fysiotherapie bij zuigelingen is het ook mogelijk om aan huis te komen.


Kinderfysiotherapie word standaard vergoed vanuit de basisverzekering,
dit heeft geen invloed op het eigen risico!


Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn:

Kinderfysiotherapie voor kinderen van 0-2 jaar

 • Voorkeurshouding
 • Afplatting van de schedel
 • Overstrekken of juist heel slap zijn
 • Veel huilen/onrustige baby
 • Niet rollen, kruipen of los lopen
 • Vroeggeboorte
 • Houterig bewegen
 • Veel vallen
 • Afwijkend looppatroon: bijvoorbeeld tenenlopen of voeten naar binnen

Kinderfysiotherapie voor kinderen van 2-12 jaar

Fijne motoriek

 • Onjuiste pengreep bij hanteren potlood, stift of pen
 • Moeite met knippen/prikken/vouwen
 • Moeite met kleuren binnen de lijnen en tekenen van figuren
 • Onjuist werktempo (te snel of te langzaam)
 • Moeite om aan een werkje te beginnen
 • Onhandigheid (grof en houterig bewegen)
 • Moeite met het schrijven (slordig handschrift, verkeerde pengreep)
 • Pijn tijdens het bewegen of sporten
 • Moeite met veterstrikken alle dagelijkse activiteiten

Grove motoriek

 • Moeite met hinkelen en huppelen
 • Veel vallen of struikelen
 • Onzekerheid, speelt niet met kinderen of met speelgoed op het plein
 • Bang om te bewegen bijvoorbeeld bij het klimmen of tijdens balspelletjes
 • Moeite met vangen van een bal
 • Langzaam met aan- en uitkleden
 • Pijnklachten, bijv. enkel en/of knie
 • Snel moe
 • Niet met andere kinderen spelen
 • Bewegingsangst of hoogtevrees bij het klimrek
 • Opvallend loop- of renpatroon, zoals tenenlopen of de voeten en/of knieën naar binnen
 • Onjuiste houding

Kinderfysiotherapie voor tieners van 12-18 jaar

 • (Terugkerende) Sportblessure’s
 • Orthopedische aandoeningen
 • Conditie/kracht opbouwen bij chronische aandoeningen
 • Pijnklachten
 • Onjuiste houding
 • Afwijkend loop en/of renpatroon
 • Spanningsklachten
 • Overgewicht

Staat de klacht van uw kind niet bij ons in de lijst, neem dan gerust contact met ons op en dan kijken we samen naar uw kind.


Meer informatie over kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. 
De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de fysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

Fysiotherapie voor kinderen wordt standaard vergoed vanuit de basisverzekering en heeft geen invloed op het eigen risico.

Informatie of afspraak
Om een afspraak te maken gaat u naar ons online afsprakensysteem. Wilt u meer informatie of telefonisch een afspraak maken? Neemt u dan gerust contact met ons op via tel. 0348-443141